Szanowni Państwo,

 

Serdeczenie witam na stronie internetowej mojej Kancelarii Adwokackiej. Mam nadzieję, że wielu spośród gości mojej strony będę mogła poznać w rzeczywistości i udzielić pomocy prawnej w tych sprawach życiowych, w których niezbędna jest fachowa wiedza prawnicza. W mojej pracy kieruję się podstawową zasadą, że o sprawiedliwość należy zawsze walczyć i nie należy składać broni do końca walki.

 

adw. Lidia Nowak- Grzyb


 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidii Nowak-Grzyb zapewnia wszechstronną pomoc prawną zarówno osobom fizycznym,  przedsiębiorcom jak również fundacjom i stowarzyszeniom. W ramach świadczonych usług oferujemy pomoc prawną zwłaszcza w zakresie spraw cywilnych, karnych, rodzinnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spółek handlowych oraz spraw administracyjnych i gospodarczych. Świadczona pomoc prawna obejmuje w szczególności  udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych, a także reprezentowanie  Klientów w toku postępowań sądowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych. Kancelaria świadczy także usługi prawne na rzecz klientów zamieszkałych poza granicami Polski oraz w sprawach obywateli polskich, którzy są uczestnikami postępowań sądowych przed sądami i organami w innych państwach.

Działalność Kancelarii Adwokat Lidii Nowak- Grzyb opiera się na zasadach etyki adwokackiej, rzetelności i profesjonalizmu zawodowego. Celem podejmowanych działań jest zapewnienie Klientom rzetelnej, profesjonalnej oraz kompleksowej ochrony prawnej.